Έκτακτη Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ»

 Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας» και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», προσκαλεί τα μέλη της στην ένατη (9η) συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 14 του καταστατικού, που θα διεξαχθεί εκτάκτως στα γραφεία της έδρας επί της οδού Δεριγνύ, αρ. 64-66, ΤΚ 10434, Αθήνα, στις 20/3/2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00. Σε περίπτωση κωλύματος, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα μέσω τηλεπικοινωνιακών ή/και ηλεκτρονικών μέσων, όπως τηλέφωνο, skype κλπ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Τροποποίηση Καταστατικού της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ..
  2. Συμπληρωματική έγκριση Προγραμματισμού 2021.

Μary