Πρόσκληση στην 35η συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ»

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην τριακοστή πέμπτη (35η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί στο υποκατάστημα της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνικό Καφενείο – Μαγειρείο” (θέση Συνάντηση, Χώρα, Σάμος, ΤΚ83103), στις 4/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αποδοχή ή απόρριψη αίτησης εγγραφής νέου μέλους.

  2. Μίσθωση επαγγελματικού χώρου, χρήση ως γραφείο έδρας της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2.3.2019 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (θέμα 5ο ) και τροποποίηση καταστατικού.

Μary