Πρόσκληση στη 17η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στη δέκατη έβδομη (17η) τακτική συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 23 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του συνεταιρισμού (Σπάρτης 21 – Άλιμος), στις 31/5/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή πρότασης συνεργασίας στο Δήμο Αλίμου.
  2. Αξιοποίηση αγροτεμαχίων για την ανάπτυξη πειραματικών – πιλοτικών ρεαλιστικών δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού.
  3. Διοργάνωση και διεξαγωγή πειραματικών – πιλοτικών κοινωνικών δράσεων ενημέρωσης των πολιτών.

Μary