Πρόσκληση στη 18η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί εκτάκτως τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στη δέκατη όγδοη (18η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού αυτής, που θα διεξαχθεί στο υποκατάστημα του συνεταιρισμού «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνικό Καφενείο – Μαγειρείο» που βρίσκεται στο σημείο «Συνάντηση» της Χώρας Σάμου, την 20/7/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Στήριξη αιτήματος φιλοξενίας ατόμων με ειδικές ανάγκες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
  2. Πρόσκληση εθελοντών για την υλοποίηση κοινωνικής δράσης.
  3. Αποδοχή υπεύθυνων δηλώσεων εθελοντικής συμμετοχής στις δράσεις της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Μary