Πρόσκληση 34ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ»

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί εκτάκτως τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην τριακοστή τέταρτη (34η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί στο υποκατάστημα της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνικό Καφενείο – Μαγειρείο” (θέση Συνάντηση, Χώρα, Σάμος, ΤΚ83103), στις 5/9/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συμμετοχή στην Έκθεση Κάνναβης Θεσσαλονίκης “SALONICA CANNABIS EXPO 2019” που θα διεξαχθεί εντός της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 12-15/9/2019 και πρόσκληση εθελοντών.

Μary