Πρόσκληση 37ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

“ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ”

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας”, με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην τριακοστή έβδομη (37η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί τακτικά στα γραφεία της έδρας της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (οδός Κλεισθένους, αρ. 17, Αθήνα, ΤΚ 10552), στις 22/1/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Διοργάνωση και διεξαγωγή 2ου Φεστιβάλ “CanόnCannabis Festival – θέτοντας κριτήρια, κανόνες, αξίες και αρχές” και πρόσκληση εθελοντών.

  2. Δημιουργία Κέντρων Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής σε θέματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Κάνναβης και στήριξης ασθενέστερων πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ομάδων πληθυσμού.

Μary