Πρόσκληση 38ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

“ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ”

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας”, με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην τριακοστή όγδοη (38η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί τακτικά στο υποκατάστημα της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (Επαρχιακή Οδός Πυθαγορείου – Χώρας, θέση Συνάντηση, ΤΚ 83103), στις 8/5/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00. Σε περίπτωση κωλύματος, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως τηλέφωνο, Skype κλπ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αναβολή διοργάνωσης και διεξαγωγής 2ου Φεστιβάλ “CanόnCannabisFestival – θέτοντας κριτήρια, κανόνες, αξίες και αρχές”.
  2. Εφαρμογή οδηγιών και μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στους χώρους της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ. έπειτα από την υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας.
  3. Παράταση ισχύος ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης επαγγελματικού χώρου.
  4. Στήριξη ευάλωτου ατόμου.
  5. Υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.

Μary