Πρόσκληση 39ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

“ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ”

 

 Η Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής της “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας”, με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην τριακοστή ένατη (39η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί τακτικά στο υποκατάστημα της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (Επαρχιακή Οδός Πυθαγορείου – Χώρας, θέση Συνάντηση, ΤΚ 83103), στις 6/9/2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εμπρησμός, συκοφαντία και εξευτελισμός του υποκαταστήματος «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ» επί της Επαρχιακής Οδού Πυθαγορείου – Χώρας στη Σάμο, των μελών και εθελοντών από την Τοπική Κοινότητα Χώρας Σάμου και ενέργειες αποκατάστασης της κοινωνικής προσπάθειας της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ..
  2. Λειτουργία του υποκαταστήματος «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ».

Μary