Πρόσκληση 40ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

“ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ”

 Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας”, με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην τεσσαρακοστή (40η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί τακτικά στο υποκατάστημα της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (Επαρχιακή Οδός Πυθαγορείου – Χώρας, θέση Συνάντηση, ΤΚ 83103), στις 30/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00. Σε περίπτωση κωλύματος, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως τηλέφωνο, Skype κλπ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή αιτήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και σε προγράμματα δανειοδοτήσεων για τη στήριξη καταστατικών κοινωνικών δράσεων.
  2. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε ασθενέστερες ομάδες πληθυσμού και πρόσκληση εθελοντών.
  3. Αποδοχή ή απόρριψη αιτήσεων εγγραφής νέων μελών και αιτήσεων διαγραφής μελών.
  4. Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων.
  5. Διεξαγωγή της 8ης Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Μary