Πρόσκληση στην 20η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην εικοστή (20η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί εκτάκτως στα γραφεία της έδρας του

Read More

Πρόσκληση εθελοντών 1-3/11/2017

Πρόσκληση ατόμων – προσώπων – υπάρξεων – ανθρώπων για εθελοντική συνεργασία και στήριξη στην 1η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας “ΚΑΛΟ ATHENS EXPO ’17” που θα διεξαχθεί στις 1-3 Νοεμβρίου 2017 στην “Τεχνόπολη” Δήμου Αθηναίων Α.Ε., Πειραιώς 100 – Γκάζι, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Read More

Πρόσκληση στη 19η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στη δέκατη ένατη (19η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί στο υποκατάστημα του συνεταιρισμού «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Read More

Πρόσκληση στη 18η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί εκτάκτως τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στη δέκατη όγδοη (18η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού αυτής, που θα διεξαχθεί στο υποκατάστημα του συνεταιρισμού «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Read More

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ”
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας
===================
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΕΧΙΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΝΕΧΙΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Συνεχίζει τη λειτουργία του ο Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ»

Read More

Στήριξη της Φορολογικής Ευσυνειδησίας στο αμίμητο φαινόμενο του Μαύρου Χρήματος

Ψήφισμα στο AVAAZ.org (Ψηφίσματα πολιτών) για τη νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής κάνναβης, και τη φορολογική ευσυνειδησία στο αμίμητο φαινόμενο του Μαύρου Χρήματος.
(Περισσότερες λεπτομέρειες στο www.epicurus.social/φορολογική-ευσυνειδησία )
Αυτό το ζήτημα σημαίνει πολλά για εμάς  και προσπαθούμε  να μαζέψουμε  5,000 υπογραφές. Ελπίζουμε στη στήριξη  σας.
Για να στηρίξετε αυτό το ζήτημα μπορείτε να μεταβείτε

Read More

Πρόσκληση στη 17η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στη δέκατη έβδομη (17η) τακτική συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 23 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του συνεταιρισμού (Σπάρτης

Read More

Πρόσκληση στη 16η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στη δέκατη έκτη (16η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, κατόπιν της έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από την απόφαση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής κατά τη δέκατη

Read More