Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στη δέκατη τέταρτη (14η) τακτική συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 23 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί στην έδρα του συνεταιρισμού (Σπάρτης 21, Άλιμος), στις 31/3/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Στήριξη αιτήματος μελών της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ως προς τη φορολογική ευσυνειδησία στο αμίμητο φαινόμενο του μαύρου χρήματος.
2. Διοργάνωση και διεξαγωγή θεματικών θεατρικών δρώμενων.

Μary