Πρόσκληση στην 15η τακτική συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στη δέκατη πέμπτη (15η) τακτική συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 23 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί στο υποκατάστημα του συνεταιρισμού «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνικό Καφενείο – Μαγειρείο» που βρίσκεται στο σημείο «Συνάντηση» της Χώρας Σάμου, στις 18/4/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συμμετοχή της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σε εκδήλωση δικτύου πληροφόρησης και ενεργοποίησης νέων.

 

Μary